Atbilstoši "Globālo noteikumu grāmatai 2021. gadam" sacensību dalībnieku nummuriem:
- jābūt melnā krāsā uz dzeltena fona,
- Jānovieto nummurus tiem paredzētās vietās priekšā, aizmugurē un uz katra sāna.
- Nummerācijai jābūt 3 ciparu un jāsākas ar skaitli "9". piemēram 900.
- Nummurs dalibniekam tiek piešķirts uz vismaz vienu gadu, tomēr dalībnieks var rezervēt un "paturēt" savu nummuru savā lietošanā uz nedefinētu laiku, ja par to ir brīdinājis T4 sacensību seriāla un ProKart.lv seriāla organizatorus un saņēmis piekrisšanu.
- Nevienam T4 seriāla  dalībniekam nevar būt vienādi nummuri.
- Dalībnieku nummuru saraksts glabājas pie Sacensību organizatoriem.
Pirkumu grozs

Pirkumu grozs ir tukšs.